top of page

23. června 2020

SLOVENSKÉ CONTRA PARKY HLÁSÍ NOVÉ I PRODLOUŽENÉ SMLOUVY 

Velkému zájmu klientů se těší Contera Parky na Slovensku. Jen v prvním čtvrtletí roku 2020 prodloužila Contera smlouvu s jedničkou na trhu stavební chemie Den Braven a logistickými firmami DHL Express a CS Cargo. Novým klientem se stala další přepravní společnost Pack4you.   

SvJur_DJI-0006.jpg

Největší výrobce a distributor stavební chemie na českém a slovenském trhu Den Braven působí ve Svätém Juru od roku 2008 a má v Contera Parku vedle skladovacích prostor také svou slovenskou centrálu. „Contera Park je pro naši firmu ideálním řeše-ním, Svätý Jur má skvělou polohu, vždy jsme dostávali a dostáváme kvalitní služby,“ vysvětluje Miroslav Mohyla, ředitel nákupu firmy Den Braven.  

 

Mezinárodní přepravní gigant DHL Express spustil své distribuční centrum nákladní letecké dopravy pro Slovensko v Rači v roce 2014 a lokalitě zůstal věrný i po přejme-nování na Contera Park Bratislava. Na stejném místě se letos usadila také další pře-pravní společnost Pack4you. Vloni své prostory v Rači rozšířily logistická společnost PKZ a knižní vydavatelství Ikar, v Contera Parku Prešov pak prodloužil v prvním čtvrtle-tí tohoto roku smlouvu slovenský přepravce CS Cargo.  

 

„Stejně jako v České republice máme i na Slovensku velmi stabilní a vyvážené portfo-lio. Do složitého období, které ekonomiku pravděpodobně čeká, vstupujeme posíleni důvěrou našich klientů.“ řekl Dušan Kastl, partner a výkonný ředitel Contery.   Contera Park Svätý Jur má v tuto chvíli plnou obsazenost, necelých 7 500 m2 k okamžitému pronájmu k dispozici v Rači a okolo 5 500 m2 v Prešově. Tam zhruba stejnou plochu nabízí firma také k výstavbě typu built-to-suit.    

 

Klienti oceňují strategickou polohu, výbornou dopravní dostupnost parků, ale i služby, které jim Contera poskytuje: „Vždy usilujeme o navázání dlouhodobých vztahů se zá-kazníky. Jejich spokojenost a důvěra je pro nás nejlepší odměnou,“ potvrzuje Svetozár Rohoň, senior asset manager Contery na Slovensku.  Potvrdilo se to také v době koronavirové pandemie, kdy Contera dokázala splnit všechny hygienické předpisy a nařízení a vytvořila tak pronájemcům podmínky, aby mohly jejich provozy fungovat na sto procent.  

 

Dva areály nedaleko Bratislavy a jeden u Prešova pod názvem Vector Parks koupila Contera od společnosti Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) vloni na podzim. V dubnu převzala jejich správu a otevřela v Bratislavě vlastní pobočku. 

POSLEDNÍ PŘISPĚVKY

bottom of page