top of page

31. března 2020

CONTERA KOUPILA POZEMKY NA EXITU DÁLNICE D2 POBLÍŽ BRNA

Contera se v únoru stala vlastníkem cca 80 000 m2 pozemků určených pro průmyslo-vou výstavbu v Hustopečích u Brna, v těsné blízkosti dálnice D2 (exit Hustopeče).

Hustopece.jpg

Contera koupila pozemky v Hustopečích u Brna od společnosti UNIPORT CZ s.r.o., která zajistila příslušná povolení pro výstavbu dvou průmyslových objektů o celkové ploše více než 30 000 m2.  

 

„Kromě skvělé polohy pozemků u dálnice D2 jsou výhodou platná povolení k výstavbě, takže začít stavět můžeme prakticky kdykoli. Aktuálně připravujeme projekt tak, aby-chom jej mohli nabídnout potenciálním klientům a upravit jej na míru jejich konkrét-ním potřebám ještě před zahájením stavby,“ uvedl Dušan Kastl, výkonný ředitel a partner společnosti Contera.  Firma chce pozemky využít pro výstavbu business parku zaměřeného na lehkou výro-bu a logistiku. V areálu by mohlo vzniknout až 250 nových pracovních míst s různým typem zaměření. V polovině tohoto roku by měly být zahájeny přípravné práce na dopravním napojení a terénní úpravy.  

 

„Projekt navazuje na místní historickou tradici průmyslové výroby a benefituje nejen z blízkosti dálnice D2, ale i z toho, že se nachází v živém městě s dobrou kvalitou ži-vota. Hustopeče se mimo jiné v roce 2019 umístily na třetím místě v průzkumu hod-notícím kvalitu života v ČR zpracovaném společností Deloitte. To považujeme za pozi-tivní bonus pro naše klienty a budoucí nájemce,“ dodává Dušan Kastl.  

POSLEDNÍ PŘISPĚVKY

bottom of page