top of page

5. srpna 2020

V CONTERA PARKU TEPLICE ZAČNE OD SRPNA UNIKÁTNÍ EKOLOGICKÁ VÝROBA

Nizozemská společnost PaperFoam, světově významný producent ekologických obalů, rozšiřuje svou výrobu do České republiky. Od srpna začne obaly, které jsou kom-postovatelné, stoprocentně rozložitelné a minimálně zatěžující životní prostředí, firma vyrábět v Contera Parku Teplice. Unikátní výroba přinese na Ústecko několik desítek nových pracovních míst.

Teplice_0982_02.jpg

PaperFoam, který má kromě domovského Nizozemska výrobní závody třeba v USA nebo Malajsii, uzavřel s českým developerem Contera dlouhodobou smlouvu a v Contera Parku Teplice v severních Čechách získá prostor o rozloze 2536 m2. Na této ploše bude probíhat výroba unikátních „zelených“ obalů používaných v mnoha odvět-vích od kosmetiky přes zdravotnictví až po elektroniku, firma zde však nalezne i velko-rysé kancelářské zázemí.    

 

“Od založení naší společnosti v roce 1998 jsme pionýry a experimentátory v oblasti bio materiálů s nízkou uhlíkovou stopou. Naše „zelené“ obalové řešení založené na škrobu a celulóze vítězí u odborníků na inovace i zákazníků, kteří chtějí spojit své výrobky s novými inteligentními způsoby balení s výrazně nižší stopou než u tradičních chemických produktů,“ říká Willem Derkman, Global Managing Director společnosti PaperFoam.    

 

„Nová výrobní lokalita v Teplicích je nezbytná proto, abychom dokázali uspoko-jit velkou poptávku po udržitelných obalech v Evropě. Tato lokalita nám v rámci Evro-py nabízí perfektní logistický přístup a dostatek potenciálu pro další růst. Pomůže nám naplnit naše poslání, totiž ušetřit 100 000 tun CO2 v roce 2025 tím, že nahradí-me tradiční obaly těmi od PaperFoam,“ dodává Derkman.    

 

Jednotka pro PaperFoam je i díky předčasnému přístupu, který klient do svých budou-cích prostor v Contera Parku Teplice měl, již připravená a patentovaná výroba zde začne od 1. srpna letošního roku.

V regionu vznikne díky příchodu nizozemské společnosti několik desítek nových pracovních míst, a to jak přímo do výroby, tak pro práci administrativní.    

 

Po uzavření smlouvy s PaperFoam je Contera Park Teplice, jehož celková užitná plo-cha činí 46 200 m2, plně obsazen. Největším nájemcem zůstává firma Yusen Logistics, nedávným rozšířením pak prošly třeba prostory pro další logistickou společnost Advanced Intelligent Supply Chain. Díky této expanzi mohla firma navýšit svou pra-covní sílu na 345 zaměstnanců, což je nejvíce ze všech nájemců v teplickém parku. Advanced Intelligent Supply Chain v loňském roce přijala i několik desítek žen na ma-teřské dovolené, kterým nabídla zkrácené úvazky v rozsahu 20 hodin týdně.  

 

 „Jsme velice rádi, že se Conteře v Teplicích i ostatních parcích v Česku a na Slovensku stále daří stavět na individuálním přístupu k jednotlivým klientům, vstřícnosti a schopnosti nastavit každému podmínky na míru jeho podnikání,” uzavírá Lucie Havlíčková, leasing manager společnosti Contera.  

POSLEDNÍ PŘISPĚVKY

bottom of page